Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

3. Kongreyi Önemsiyoruz

"Örgütlü insan çağdaş insandır."

"Örgütlü insan çağdaş insandır" cümlesi üzerine herbireyin mutlaka kafa yorması ve kendisine ben ne kadar örgütlüyüm nasıl örgütlenmeliyim diye sorması gerekiyor.
Ülkelerin, gelişmişlik seviyelerini belirleyen unsurlardan biri de, o toplumda yaşayan insanların Örgütlü olma düzeyleridir, dolayısıyla kürmeş toplumu olarak bizleride belirleyen bu örgütlülük düzeyidir.

Örgütlenme deyince aklımıza ister istemez siyasal akımlar ve o akımlara bağlı örgütlenmeler gelmektedir, siyasal düşünceleri uğruna mücadele vermek isteyenler elbetteki kendi düşüncelerine uygun farklı örgütlenmelere gitmektedirler gitmelilerde fakat örgütlülük sadece siyal fikirler veya hedefler için yeterli değildir. Toplumumuzun ihtiyaç duyduğu daha bir çok alanda örgütlenmeler mutlak ve kaçınılmazdır.Bu örgütlenmelerden biriside bizim ihtiyaç duyduğumuz ve bir çoğumuzun kendi ülkemizde, topraklarımızda, yakınlarımızda ve köyümüzde uzak yaşadığımız Avrupanın farklı yerlerinde ikamet ettiğimiz, burada yaşayan insanlarımıza, özellikle genç kuşaklara, geldikleri toplumun kültürüyle birlikte, yaşadıkları toplumun da kültürünü tanıtarak, iki toplumun yakınlaşmasını sağlayarak, gerek entegrasyona yardımcı olmak gerekse uzakta olduğumuz corafyamızı ve kültürümüzü bu gençlerden uzak tutmamak gibi amaçlarıda içine alan köy derneğimizin kuruluşudur.

derneğimiz geçen 5 yıllık süreç içerisinde bir çok etkinlik ve faaliyet tertiplemiş uygulamıştır, bu 5 yıllık süreç içerisinde önemli sayılabilecek bir mesafe katetmiştir. Bugün Almanya'da birçok kültür derneği olmasına, ve hergün bunlara yenilerinin eklenmesine rağmen, kültürel alanda etkinlik yapan derneklerin sayısının çok az olduğunu görmekteyiz, dernek kurmanın moda olduğu bu dönemde kuruluşlarından sonra amaçlarına uygun faaliyet yürütmede ve derneklere üye bulmakta zorlanan bir çok derneğinde kısa sürede kapandığını veya faaliyetlerini yürütmedikleri görülmektedir. Doğal olarak bunun çeşitli nedenleri var ve belkide en önemli neden dernek kurma düşüncesinde, yürütmede yatıyor.Bir çok derneğin yaşadığı bu çıkmazlara rağmen derneğimizin bugün geldiği nokta önemsenmelidir.

Köy derneği olarak bilinmemize karşın bölgemizde ve memlektimizde meydana gelen gelişmelere karşı sorumluluklarımızıda  yerine getirmeye çalışmış yer yer tavrımızı ve düşüncelerimizi belirtmiş gerekli adımları atmışızdır,Ülkemizde yaşanan sorunlardan Dernek olarak kendimizi soyutlamadığımızı, ancak sorunların çözümünde daha akılcı, gerçekçi ve bilimsel bir metodun izlenmesi gerektiğini ve bu yönlü hareket etmenin doğruluğunda çalışmalarımızı yürütmekteyiz.  

Derneğimiz kurulduktan sonra amaçlarını gerçekleştirebilmek ve çalışmalarını sürdürebilmek amacıyla Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak gerek yurtiçi gerekse de
yurtdışından olmak üzere çeşitli kurum, kuruluş ve şahıslardan maddi bağış toplayabilir, nitekim bu yardımlar sonucu köyde "Qerib" için bir destek duvarı yaptırdık. Sosyal ve kültürel amaçlı olmak üzere derneğimizin tüzüğüne uygun tarzda fiziksel ve teknik destek alabilir veya talep edildiğinde verebilir.

Derneğimizin Amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkardık. Derneği ve faaliyetlerini tanıtmak üzere internet sitesi kurduk.Tüzükteki amaçlara uygun olarak uluslar arası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışında şube ya da temsilcilik açmak gibi düşüncelerinde oluştuğu ve bu düşünceler çerçevesinde Türkiye'dende bu dönem Yönetim Kuruluna katılımı sağlamak için gerekli girişimlerde bulunulmuş bu gelişmelerle birlikte önümüzdeki kongrede üyelerimizinde onayıyla bunu gerçekleştireceğiz.

Değerli Üyeler, Kürmeşliler, Dostlar

09.05.2009 Cumartesi günü saat 14.30 da Köln  Porz Alevi Kültür merkezinde (Josef Str.24) de 3. Kongremiz olacaktır. Kongremize 1 hafta kaldı, bu Kongrenin bizler açısında önemi çoktur. kendi değerlerimize sahip çıkmak istiyor ve gelecektede bu birliğin devam etmesini arzu ediyorsak kişisel dargınlıkları bir kenara bırakıp bir gününüzüde köyünüz halkı için, kendiniz için,sahip olduğunuz aidiyetler için ayırmanızda yarar vardır.Maddi bir çok şey kaybedildiğinde belki günün birinde yeri tekrar doldurulabilir ama manevi değerler yok olduğunda yerleri bir daha doldurulamayacak şekilde tarihin derinliklerine gömülür gider. Bütün köylülerimizin bu kongreye duyarlı olmalarını kongreye katılmalarını köyümüzü en üst düzeyde temsil edecek bu kongrede varsa sorunlarını, düşüncelerini dile getirmelerini ve bizimle beraber sorumluluk almalarını bekliyorum, önemsiyorum. Gelin bireyselliğin değil birlikteliğin öne alınması için çalışmalarımızı sürdürelim.

Saygı ve selamlarımla 
Ali Haydar Gürbüz