Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Cend Gotin Li Ser Rojan Xızıre-Ali Haydar Gürbüz

Ez dixazım çend peyv lı ser itikatê Elewî-kızılbaş rojan Xızırê bınivsim. Wan rojana rojen xızırê, xızır lı nav jiyanê me,baverîya me wekî Xade pır mühime. Waxtê kû em ketin tengi,ketın zori, tenduristîya me xırab bu, beri peşi Xızır tê birya me. Lı nav me, ki kû tê ez Xızır nasnakîm, nagrim ser zımanê wxe, ew xwe bixwe kandikî,dixapine. Mın lı heyata wxe heta neha nebistıbu kû lı hember meseleke mezin, lı hember tengasıyê, yek jı nav me sifte nave Xade nave Ali anji Muhammed bıgre ser zimanê wxe, sıfte Xızır tê birya me. 

A.Haydar Gürbüz (arsiv)
Li rojan Xızırê, mılletê me bihers yê kû sorune wxe bihevra hebûn, dihatın cem hev hêrs û meselê wxe bi rındi û wxeşi haldıkırın. Lı gund roja peşembe evari qavut amadê dikırın û datanine kadine anji ciheki dıni kû evari Xızır ware destê wxe bide, beçkê wxe bı serde, lokma qebulkê, roja dini ji bi ciranan û mevanan hemu vihevra qavut dixarin. Meha Şıbatê jı bo me mehaki gelek mühime. Lı gundi me rojan Xızırê rehmetli Mamo evar lı ser kaniyan çıra û peltık datanin,ser kaniyan vedixıst ku derdor roni be, milet av lı kani rehet bıbe, demakû jın dıhatın kani av tıjiye bıroşk û kuzikan dikırın, rınd tıji dıkırın kû av dıserda hera. Wextekû av dıser bıroşkan çû baver dıkırın kû paşe xer û bereket bikevi nav male, mesela baver dikirin ku şir pır dıbe. Rojan Xızırê bıla bî hemu derde qule mılletê me bıbe dermanekî baş.
 
Dema kû ez jı bo erdheja çuyibum bajarê Wan'e,mın bi kurdeki Wan'ra lı ser barkırna mılet qezikıri bu. Nave wı Serkan bu. Waxte kû mın pırskır got tujı kurdi, got ere bıra ez kurmancım, kurde lı Wan'eji dıbejin em kurmancın ye ku lı Dersim'eji dıbejin em kurmancın, Serkan got em hemu kurmancın, bı siyasetê tırkan em ketın vi hala, iro gelê Wan'e  bi siyasetê tırk bajarê wxe welatê wxe şirin terkdikın, Ez daha kû,xani lı ser xani neminin disaji Wan'e terk nakım û narım dere dıni, vıra welatê mıne, ki kû iro bajarê wxe lecih tile tıre êve paşê zımanê wxe baveriya wxe ji jibirbike poşman be, poşmanbuyê çend sal paşe ji tıştek peşuwê nayne. Serderê tirk dixazi ku em hemu lı vır herın, cıh û are wxe terk bikın, siyaseteki mezin, şere ki gır lı ser me dıleyizin dıxazin bajare hemû kurdistane bıtalkın. Em mıletê bî rumetın,heta kû em wxeşın lı ser nınge wxenê ,eme heta paşi lı Kurdistan'e wxedi derkevin û cihe wxe lecih neylin.
 
Meselê geri hate ser herema Dersim'e, dema kû me qalê Dersim'e kır Serkan nefesek jı kurayi gırt û got; bıra bıra Dersim heta neha lı ber çave mın, di nav dıle mın heremeki şervanen,cihe kurmanciye, cihe şoreşgeran bu, komkujiye Dersim iro lı herderi te ser ziman, jı bo dirokatiya komkujiya Dersim em ji pır xemginin. jı ber ku iro gele Dersim disaji destege wxe dıde CHP û heviya wxe bı qetile wxeye. Ez  va gotine wxe lı ser kuliyan nabejim ema em bi wi resmê neha pır xemginın û ez bejim şok bûn.Dersiman iro hers û nefreta wxe lı hember dıjmın venda kıriye,lı ba qetile wxe terıne parlemento, wa eyibekî pır gıre,gereki mılete Dersim dibın wi şerme mezinda nesekinin u wxediya çand u kulture wxe bın mafe wxe bın. Bi zanina mın gelê Dersim'e politikê,lı ser mesele wxe agâhdarın, alıkariyê bi partiye Kemal wan rureş û dılfıroşan gereki wxe nexapinin kanmekin.
 
İro rojan Xızırê, ez lı ser van gotınen Serkan nıkarım tışteki bejim, neynik hertışteki bi me xengidike. Disaji ez hevildarım kû eme siyasetê tırk lı nav wxe derexınên û bi rastiya wxe baveriya wxe li ser meselê kurd biryar bın.