Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Mihricanê Pencemın We Havine Lı Gundi Kurmeşi- A.H.Gürbüz

   Beriya her tîştı lî gori bawerîya me ew komelê Kurmeş li Elemanya bersîvekê mezîne  jı wan kesen re ku hırs û îhtîrasen wxe lı jı ber fesati meselê beri  wxe ne heqîye ku lı komelê derxin.

Ez buwxe buxwe wi pirs dikim ku Çawa em lı gund bı sê rojen Mîhrîcane pencemın pek dikın? Jı bo gelek sedeman me ew bîryara wîha da yan jî qerar gırt. Sedame peşin, me li  Elemanya çar caran Mihricanê gundi Kurmeş'i bi navê komelê wxe pekani ew Mihricanê ku me heta neha pekanin bi rastiji pir wxeş  derbasbun.

Ez peşta bejim ku lı çalekên komelê millete me, Qal û  Pirê me pir hindik destpekirin an ji hinek ket nehatin, ji bo wi sedemi ji rewşa civaka me li mavbere hevdu pir hindik bi zimane wxe qezi kirin  ez pir xemginim ku hinek ji li naw me we zimane wxe nasnakin û nekaylin ku emji bi zimane wxe axaftina .bikin.

Bî salan e ku gunde me ji her weki  gunde dini hatiye bısewtin, zımane wxe nezanin, ên ku zımane wxe jî bir nekiribun ji gelek peyv (kelime) ji bir kirine. İro ez bawerim ku pîr milete me dixazin bi zimane dayikbune wxe nivisandina (yazmak) roman,kurtecirok,helbest bikin, ew ji neha xebate ku pir zore ji ber ku zimane me asimile buye û em ji ji wi wxe xelas nakin û li ber wxe ji nadın. Bi ditina mın gelek mirove me bi zimane wxe nedikarin qezi bıkın, hinek ji , lı nav bere ji mın gotı bu, nexazin. Wane ku liber zimane wxe rehetsiz dibin, sibe ne millete wxe nasdikın  neji gunde wxe nasdikın. Bi wi hali li nav civake wxe ji hedi hedi durve dikevin û wexteke ji tene jebirkirın.

Iro gelek xelke me li bajarên Ewropa dijin (yaşamak), hinek ji ji me li gundi wxe dijin, heta ku em li dinyaye hene ji bo kulturê şirustê wxe eme kar bikın. Bele me iro bareki pır giran da ser mıle wxe ku em jı bo rumetiya Qal u Pire wxe lı gund Mihricane pencemın bi şenati, folklori,bi çend panelen u stranen pek anin.

Ez hevildarım ku endame komel u gele me deste wxe bidın deste me  u bare me sıvık bıkın,lı gund çend sal paşe em pır qelebelığ bın u wi hevra  şenatiye ku çe bıkın. Bıla herkes jı  ji nehada  izne wxe jı bo Mihricanê pencemın we havına eyarke. Bizanın ku em: Lî nav qêvru quc  û daru bêr  hatîn Êlêmanya, lî sêr çîyahên mêzîn û lî bêr mal û mêlal êhatîn êwropa , Nan û Pîvaz  şênatîya xarîna mê bu. Dî hêr demê dê xizanî he bû. Hınêk devlemend û hınêk jî feqîr bûn.Hînêk însan henê ku hêta 20 sal bere bırçî bun, hınêk ji wan lî Êwropayê penebêr bûn.Zengini û fêqîr her dem heye, carek tê cara dini wenda dibi,marifet eve ku em ji bo dirok û kulture wxe ji bo brati û aşiti ji bo ciyaneki wekhev kâr bikin. 

Sılav û Rez

Ali Haydar Gürbüz