Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

1 MAYIS- Aziz Öz

Yeryüzünde çok çeşitli bayramlar(isterseniz gün deyin) vardır. Dinsel, ulusal, sınıfsal, mesleksel, geleneksel vb. nitelikte olan bu bayramlar, çok farklı mesajlar içerirler. Kimisi (özellikle dinsel bayramlar) varolan durumu kutsamaya, kimisi geçmişte elde edilmiş ulusal kazançları sürekli gündemde tutmaya yönelik mesajlar verirler. Bu bayramların çoğu geçmişe dönük yüzleriyle daha çok dikkati çekerler.

Bir bayram var ki hiç ama hiç bir başka bayram ile kıyaslanamaz. Ne içerdiği mesaj, ne içerdiği anlam, ne kapsamı ne de diliyle ile öteki tüm bayramlarla kıyaslanabilir. İşte bu bayram "1 MAYIS işçi sınıfının birlik, mücadele, dayanışma günü"dür. Elbette ki her hangi bir halkın her hangi bir bayramının değerinde hiç kuşku duymuyorum. Yine elbette ki bir bayramın yöresel, ulusal, dinsel ya da kapsamının dar olması o bayramı değersiz kılmaz.  Marks'ın "insana dair olan hiçbir şey bana yabancı değil" özdeyişini anımsayarak toplumların tarihsel serüvenlerinden doğan tüm bayramlar  çok değerlidir. Bunula birlikte 1 MAYIS yeryüzünün tüm insanlarına, tüm uluslarına, tüm dinlerin mensublarına, tüm ırklarına aynı ve tek mesaj verir: eşitlik, özgürlük, demokrasi.

1 MAYIS öyle bir bayram ki, insanı insan yapan emeği, en yüce değer olarak kutsarken, sömürüyü hem doğaya, hem insanın geleceği için suç sayan bir bayramdır.

1 MAYIS öyle bir bayram ki, insanların emeğini, rengine, ırkına, ulusuna, dinine, memleketine bakmaksızın en yüce değer olarak gören tek bayramdır.

1 MAYIS öyle bir bayram ki, insanı önceleyen, doğayı önceleyen, ihtiyacı önceleyen bir bayramdır. 

1 MAYIS öyle bir bayram ki, üretimi bir toplumun en önemli bir işlevi olarak önemser.

1 MAYIS öyle bir bayram ki, insanın çalışma hakkını savunduğu gibi, eğlenme, dinlenme, yani kendisine zaman ayırma hakkını kararlılıkla dünyaya hatırlatan bayramdır.

1 MAYIS öyle bir bayram ki, "insan sonsuza kadar bir sığır sürüsü gibi yaşayamaz" mesajını tüm gelecek çağlara kazıdı ve kazıyor.

1 MAYIS öyle bir gündür ki, newroz bayramı, ramazan bayramı, paskalya bayramı, hanuka yahudi bayramı, muharem ayı, hızır günü, 14 mart tıp bayramı, 8 mart kadınlar günü, ulusal bayramlar ve diğer tüm bayram ve günleri içeren bir ruhun ifade edildiği tek bayramdır.

1 MAYIS öyle bir bayram ki, her türden, her renkten, her cinsten ezilmişliğin karşısına dikilmenin ifadesidir.

İşte insanlık tarihinin bu en kutsal günü için TAKSİM'e.

Yaşasın 1 MAYIS!

Aziz OZ

29.04.2012