Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Memet Bayrak´ın Alevi Katliamlarını Anlatan Kitabı Bayilerde

 - İslam Halifeliği, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Alevi Önderlikli Muhalefet ve Katliamlar 
- Bir Siyaset Tarzı Olarak Azınlık İnançlara Düşmanlık
- İran Diyarında Alevi ( Hurufi, Kalenderi, Haydari, Noktavi) Katliamları
- Osmanlı'dan Cumhuriyet'e "Kızılbaşlar"a Düşmanlıkta Ortaklaşma 
- Osmanlı'dan Günümüze Kızılbaş/Alevi Düşmanlığı ve Aydın Kıyımı
- Cumhuriyet Döneminde Alevi Katliamları (Koçgiri, Dersim, Elbistan, Kırıkhan, Malatya, Sivas, Maraş, Çorum, Madımak, Gazi)
- Dersim/Koçgiri'nin Efsanevi Şairi Alişer'in Ağıtlama-Şiirleri
- Alevi Asimilasyonunda ve Katliamlarında Devlet
- İçtoros Kızılbaş Kürtleri'nde Ağıt Geleneği ve "Şin Kılamları"
- Maraş Katliamı'ndan Kalan... (Bejan Matur)