Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Sanatçıların çağrısı Üzerine Kurumlar Toplandı

Dersim’li bir grup sanatçının çeşitli Dersim Derneklerine ve çatı örgütlerine yaptığı çağrı üzerine 10.04.2010 tarihinde Almanya’nın Rüsselsheim kentinde bir toplantı yapıldı. Tolantıya  Kurmeşliler Derneği,Dersim Kultur Verein Rein-Main, Mainz Derneği, ,ADHK(Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu),Dersim Gemeinde Duisburg,Dersimi Yeniden İnşaa Derneği,Demokratik Alevi ler  federasyonu(FEDA) olmak üzere bir çok kurum ve şahıs katıldılar.Toplantıda sanatçıları temsilen ZeleMele ve Sena Dersim gelmişlerdi.

Son yıllarda yurt dışında yapılmakta olan dersim festivallerinin geçen sene olduğu gibi bu senede iki festivalin iki ayrı yerde aynı tarih ve günde olması nedeniyle dersimli sanatçılar olarak rahatsız olduklarını  belirten bir çağrı yayınlamış ve kurumları bu durumun düzeltilmesi iki festivali teke indirgeyerek birlilkte yapılması için gerekli girişimlerin başlatılması aksi halde sanatçılar olarak her iki festivalede katılmayacakları noktasında uyarmışlardı.

Sanatçılar adına toplantıya gelen Zele Mele ve Sena Dersim “çağrı metnine bağlı kaldıklarını, çağrıda bulundukları kurumlarla bu çelişlkiyi giderme Dersim halkını ve kendilerini rahatsız eden ve giderekten farklı ayrılıklara sürükleyen tavır ve tutumları ortadan kaldırmak dersim halkının hak ettiği birlik ve beraberliği sağlamak  için bu toplantıyı yapmayı ve sizleri bir araya getirmeyi uygun bulduk” dediler.Fakat görülüyorki bazı kurumlar çağrımıza kulak vermeyerek toplantıya gelmemişler buda bu kurumların olay karşısındaki ciddiyetsizliklerini ortaya koymaktadır.Şartlar ne olursa olsun mutlaka birlikte  olmanın yollarını zorlamak gerektiğini belirten sanatçılar orada hazır bulunan kurumları ve şahısların görüşlerini aldılar.

Tolantıya katılan kurum temsilcileri genel anlamda sanatçıların bu çağrısını olumlu bulduklarını ve bu çağrıya önem verdiklerini belirten konuşmalar yaparak "tek festivalin olması hepimizin temennisi" noktasında görüşlerini belirttiler.Festivallerden birini organize eden FDG yöneticilerinden kimsenin gelmemesi dersimin birliğinden dem vuran bu üst çatı örgütünün tutumu eleştirildi, sonuçta bütün kurumlar düşüncelerini sözlü ve yazılı beyan ettiler,şayet taraflardan biri olan FDG yöneticileri gelmiş olsalardı belkide orada daha iyi bir sonuç çıkabilirdi çünkü herkesin temennisi birlik yönündeydi bu nedenle oraya gelenler sanatçıların çağrısını dikkate almış ve gelmişlerdi.

Kurmeşliler Derneği’de bu konudaki açıklamasını yazılı yaptı.Açıklamayı olduğu gibi aşağıda sizlere aktarıyoruz.


Değerli Dersimliler, Kurum temsilcileri, Saygı Değer Sanatçı Dostlar

Bugün  bizim de çok değer verdiğimiz siz değerli  dersimli sanatçıların çağrısı üzerine burada bulunmaktayız.Burada bulunmamızın bir başka  nedeni de her Dersim’li gibi bizlerinde bölgemize ve halkımıza karşı olan duyarlılığımız ve sorumluluk anlayışımızdır.

Bu toplantının çağrısını yapanlar kültürümüzün ve tarihimizin önemli taşıyıcıları olan sanatçılar olunca önemi dahada   artmaktadır.Siz değerli sanatçıların Dersim’in birlik ve bütünlüğü açısında yürüttüğüne inandığımız bu çalışma bizler açısından da büyük önem arzetmektedir.Bu vesileyle bu toplantıyı düzenleyen  ve emeği geçen sanatçı kardeşlerimize Kurmeş Derneği'miz adına teşekkür ediyor burada bulunan tüm katılımcıları canı gönülden selamlıyoruz.

Gerek Kurmeş Derneği  olarak  gerekse birer Dersim’li  olarak bugün tartışılmakta olan sorunların vardığı nokta bizleri  rahatsız etmekte Dersim halkını hiç hakedilmeyen farklı ayrılıklara sürüklemekte huzursuz kılmaktadır. Adına ne denirse densin  çeşitli kurumlar tarafından sürdürülmekte olan  çalışmalar Dersim halkının yaşadığı sosyal politik kültürel ve coğrafi sorunlarını kapsayıcı bir biçimde ele almıyor ve bu temelde kurumsallaşmalar olmuyorsa sonuçta mutlaka çıkar ilişkilerine, kişisel , dar,benmerkeziyetçi  anlaşayışlara dönüşerek, bölgenin sorunlarına  eğilmeden  ziyade bu kurumlari yönetenlerin yanlış uygulamarı ve çalışmaları sonucu bu alanlar dedikodu arenasına döner.

Derneğimiz, FDG tarafında organize edilen 2006 Mainz-Kastel,2007 Rüsselsheim ve 2008 Duisburg festivallerine katılmış bu festivallerde çeşitli görevler almış çalışmaları başarıyla yürütmüştür. Derneğimiz bu  festivallerde yaşanılan olumsuzluklar ve sonrasında takınılan tavırlar üzerine zaman zaman düşüncelerini açıklamış bir sonraki etkinlikte bu yanlişlıkların olmaması noktasında temennilerini vurgulamıştır. Sivil kurumlar yaptıkları etkinliklerde elbetteki kendi kuralları ve bulunduğu ülkenin yasalarını göz önüne alarak çalışmalar yürütürler.Bu çalışmaları yürütürken de kendi halkı içinde var olan değerlere yasak getirme gibi bir durum söz konusu olmamalı, fakat ne yazık ki FDG yöneticileri 2007 ve 2008 festivallerinde belirgin bir şekilde Kürt  özgürlük hareketinin standlarına ve gençlerin taktıkları sarı kırmızı yeşil renklere müdahele etme girişimlerinde bulunmuş,bu nedenle 2007’de bir arbede de Rüsselsheim’de yaşanmıştır.

Festivallerde belirlenen giriş ücretleri kanımızca üst seviyede olmasına rahmen ayrıca stand yerlerinde kira alınmasına karşın stand açan kurum veya örgütlerin kendi ürünlerini serbestçe kullanmalarına olanak tanınmaması  dar ve gerici bir zihniyetin yanısıra Devrimci ve ilerici değerlerle özdeşleşmiş  Dersim coğrafyasına ve halkına onların bugüne kadar ki temsili güçlerine büyük haksızlık olmuştur. Sivil Kurumlar kendi çalışmalarını yaparken herhangi bir siyasi kurumun çalışmalarına veya işleyişlerine karışmamalılar böylesi bir görev ve amaçta olmamalı,bu olmadığı müddetçe onlarda sivil kurumların işleyişlerine karışmamalılar.

Daha önce yapılan her 3 festivaldede hiçbir siyasi kurum müdahalede bulunmamış,zorluk çıkarmamıştır, en azından bizler böyle bir olaya şahit olmadık.Yer yer festival anlarında Standlarda sorunlar yaşandıysa da bunlar büyütülmeden halledildi.Ne varki bu festivallerin kitle katılımı büyüdükçe, söz sahibi kurum yöneticileri kendilerini dahada güçlü hissettikçe gelinen noktada kendi kişisel düşünce ve politik amaçlarını uygulamaya  başladılar.Biz kürt değiliz,biz zazayız,kurmancız vs. Gibi içlerinde taşıdıkları siyasi anlayışları ortaya sermeye başladılar.

Elbetteki her birey kendisini farklı tanımlayabilir,etnik aidiyetini söyleyebilir buna kimse karşı çıkmaz fakat bunları söylerken en kötüsü “şimdiye kadar solcular bizi asimile etti şimdide kürtçüler” gibi başka amlayış ve topluluklara karşı düşmanvari konuşmalar yapılmaya başlandı.Çeşitli demeç ve konuşmalarda Dersim’in vazgeçilmez değerlerine saldırıda bulunulmuş neredeyse Dersim’in asli sahiplerinden kürtler dışlanmaya çalışılmıştır. Son Duisburg  festivalinde kürt renkleri taşıyorlar diye gençlere müdahale ediliyor, biz zazayız kürt değiliz diye Kamer Genç  alkışlanıyor buna karşılık Ferha Tunç DTP nin haklarını savunuyor  Kürtlere yapılan haksızlıklara değiniyor diye yuhalanıyor ve sonrasında haksız saldırılara hakaretlere mahruz kalıyor.Gönül isterdiki bu durumlarda sanatçı kardeşlerimiz de meslektaşlarına sahip çıkıp saldırılara prim tanımasalardı. Nihayetinde bir sanatçı bölgesindeki gelişmelere karşı tıpkı şu anda sizlerinde  yaptığınız gibi sorumludur. Sonuç olarak bu ve benzeri bir çok sorun yaşanmaktadır. Bu sorunların çözümü ve birlikteliğin selameti ancak bu sorunların net bir şekilde ortaya konılması ve giderilmesiyle mümkündür, sorunlar ve çelişkiler tabiki kökünden haledilemez, önemli olan ortak yönlerimizin öne çıkarılarak Dersim halkının ihtiyacı olan bu birliğin sağlanmasıdır.

Kurmeş derneği olarak

a)       Kimler tarafından yapılırsa yapılsın,Dersim’de farklı bir ulus-devlet anlayışını içeren çalışmalara karşıyız

b)      Herkes kendi kültürünü  geliştirebilir , dilini konuşabilir  inancını serbestçe yapabilir.  bunlara hiçkimsenin  karışması sözkonusu bile değildir,bu çalışmaların herzaman yanıdayız,destekçisiyiz.

c)       Sivil Kurumlar kendi tüzükleri çerçevesinde çalışmalarını yürütmeli güncel politik olaylara karşı düşüncelerini niyet temelinde belirtebilir fakat  siyasi anlamda müdaheleci ve belirleyici olmamalı.

d)      Farklı bir anlayışı geliştirmiş olsalar da kendilerinde olmayanı düşman görüp ,osmanlı  döneminde kurulmuş  ve bizimde tasvip etmediğimiz“Hamidiye Alayları” ile kürtleri aynılaştıran anlayış ve  zihniyeti mahkum ediyor onaylamıyoruz.

e)      Festivallerde farklı anlayışlara karşı olmak stand açtırmamak,kürt ve devrimci değerleri hiçe saymak gibi anti demokratik tutumlara karşıyız.

f)       Dersim’de yoğunluklu olarak konuşulan Zazacanın  geleceğinin garanti altına alınması açısından daha çok desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekiyor,dillerin korunması ve yaşatılması için yapılacak her türlü çalışmaya kurum olarak destek veriyoruz. Bu anlamda Dersim festivallerinde mutlaka yerel ve ana diller yoğunluklu kullanılmalı ve teşfik edilmelidir.

Dersimin birliği açısında önemli gördüğümüz bu toplantılarda çıkacak soruçlarda yukarıda sıraladığımız kriterlere uygun hareket edilmesi ve buna uygun bir anlayışın geliştirmesinden yanayız. Dersim’in değerlerini bir bütün olarak savunan hertürlü çalışmanın yanında olabileceğimizi ayrımın gayrımın Dersim’e hiç bir fayda getirmeyeceğinin altını tekrar tekrar çizerek belirtmek isteriz. Hiç bir kurumun bir başka kurumun çalışmalarını küçümseme hor görme kendisinden değil diye dıştalama anlayışı içerisinde olmamalı. Son olarak Dersimli sanatçıların kendi çıkarlarını değil toplumsal çıkarları öne almalarını ve buna uygun tercihlerini yapmalarını umut ediyoruz.

Kurmeş Derneği Yönetim Kurulu