Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Azınlık temsilcileri azınlık hakları konusuna etki edecek politikacılar talep ediyor

Avrupa Azınlıkları Federal Birliği (FUEN) ile Avrupa Diyalog Forumu üyeleri Avrupa Parlamen-tosu seçimlerine yönelik açık oy çağrısında bulundu. FUEN ve Avrupa Diyalog Forumu üyesi olan Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) ile birlikte diğer azınlık hakları alanında ça-lışan sivil toplum örgütü temsilcileri, Avrupa Birliği’nde Avrupa azınlıklarını koruyan ve destekleyen bir sistemin kurulması için çalışan adaylara oy verme çağrısında bulunuyor.

AP’nin azınlık haklarını koruyan ve destekleyen sürdürülebilir sistem kurması isteniyor

Avrupa’da otokton ve ulusal azınlıklar toplam nüfus içerisinde önemli bir orana sahip bulunuyor-lar. Rakamlara göre her yedi Avrupa vatandaşından biri otokton bir azınlık üyesi ya da bölgesel veya azınlık dillerinden birini konuşuyor. Burada problem ise bu gücü politik olarak kullanmakta yatıyor. Ortak hedef Avrupa Parlamentosu’nun Avrupa azınlıkları için sürdürülebilir bir koruma sistemi için mücadele etmesi olmalıdır. Avrupa’nın ulusal ve otokton azınlıklarını çatısı altında toplayan şemsiye örgütü olan FUEN, Avrupa Parlamentosu Geleneksel Ulusal Azınlıklar, Anaya-sal Bölgeler ve Bölgesel Diller Grubu tarafından ortaklaşa bir çalışmanın ürünü olarak Avrupa Diyalog Forumu’nu oluşturmuştu.

FUEN üyesi diğer seksen dört sivil toplum örgütüne gönderilen çağrının sebebi ile ilgili olarak FUEN Başkanı Hans Heinrich Hansen, “Avrupa’da azınlıklar toplam nüfusun büyük bir kısmını oluşturuyorlar. Avrupa düzeyinde daha çok dinlenmeliyiz” açıklamasında bulundu. Hansen, “Ta-leplerimizi daha açık şekilde ifade etmek zorundayız. Eğer gerekli ise ulus devletler ile Avrupa Birliği’ni azınlık politikaları ya da bu politikalardaki başarısızlıkları nedeni ile daha açık ve yüksek sesli olarak eleştirmeliyiz” dedi.

Konu ile ilgili açıklama yapan ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu, “Avrupa’nın ulusal ve otokton azınlıkları için Avrupa Parlamentosu seçimleri oldukça önemli. Her yedi AB vatandaşından birinin ulusal ya da otokton azınlık üyesi olduğu ve bölgesel veya azınlık dillerinden birini konuştuğu Av-rupa’da ulusal azınlıkların hakları koruma altına alan ve destekleyen sürdürülebilir bir sistemin halen kurulamamış olması oldukça üzücüdür. 27 AB üyesi ülkeden yaklaşık 500 milyon AB va-tandaşını temsil edecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde azınlık dostu politikaları destekleyen ve bunun için çalışan milletvekillerinin seçilmesi bu nedenle çok önemlidir.

Bu durumun en açık ifadesi Yunanistan’dadır. AP seçimleri için listelerini oluşturan siyasi partiler, Türk Azınlık üyesi kişilere seçilmeleri neredeyse imkânsız sıralarda yer vermişlerdir. Bu nedenle ABTTF Başkanı ola-rak Yunanistan’da gerçekleştirilecek AP seçimlerini protesto çağrısında bulundum. Şimdi de FUEN Avrupa Diyalog Forumu üyesi azınlık temsilcileri ile birlikte Avrupa ulusal ya da otokton azınlıklarını koruma altına alan ve destekleyen bir sistemin kurulması için çalışacak adayları des-tekleme çağrısında bulunuyoruz” açıklamasında bulundu.

Konu ile ilgili çağrı metnine http://www.fuen.org/pdfs/20090602EDF_call_for_electionEN.pdf linkinden, basın açıklamasına ise http://www.fuen.org/press/20090602_EU_election_EN.html linkinden ulaşılabilir.