Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Kemalist CHP'nin 04 Mayıs 1937'de soykırımla DERSİM'i fethetmesi ! LANETLİYORUZ

4. Mayıs 1937 de Türk Hükümeti Kemal Atatürk'ün başkanlığı altında toplanınca, „Ordular ilk hedefiniz Dersim.“ kararı çıktı. Koçgiri Kasabı Sakallı Nurettin'in damadı Abdullah Alpdoğan komutasında 5.Mayıs 1937 de Dersim saldırısı başladı.

Kemal Atatürk, soykırım kurbanı çocukların kaldığı yetimhaneden evlatlık alarak Türkleştirdiği Ermeni asıllı Sabiha Gökçen'in beline tabancasını bağlayıp kadın pilot olarak Dersim soykırımına gönderdi.

O güne kadar eşi benzeri az görülen barbarlıkla Türk askeri mazlum Dersim Kürdüne soykırım uyguladı. 70.000 insanımız katledilirken, on binlercesi ise mecburi göçe tabi tutuldu. Sağ kalan Dersimlilerin ise, tüm yaşam olanakları tahrip edildiği için açlık, hastalık, yokluktan büyük zarar gördüler.

Savaş sonrası, Kemalist devlet katliam kışlalarını yatılı uygulama okullarına çevirip yeni nesilleri Kürtlük ve Kızılbaş Alevilikten uzaklaştıran asimilasyona başladı.

Türk devleti, Dersim ve Kürdistan coğafyasının tüm özel isimleri türkçeleştirerek, Kürt ve Ermeni halkının geçmişle ilişkilerini koparıyor.

Tüm bu olayları alt alta koyarsak, yapılanın bir soykırım olduğunu görürüz.

Türk devleti, Birinci Dünya Savaşı gölgesinde Ermeni ve Asuri-Süryani halklarını; İkinci Dünya Savaşı gölgesinde de Kürtleri ve geride kalan Ermenileri katletmiştir.

Türk devleti, bütün Kürt ve Alevi direnişlerini; eskiden „asilik, şakilik“, günümüzde ise, „terör“ olarak dünyaya lanse edip karalıyor, hiçleştiriyor.

Kürtlerin halk olmaktan kaynaklanan tüm doğal hak istemleri, Türkiye'de şiddetle karşılanmış, en temel hakları olan anadil, kimlik hakları „terör“ ve „bölücülük“ olarak görülmüş ve görülmektedir.

Türk devleti, Dersim soykırımında direnişin lideri Seyid Rıza'yı darağacına çektikten sonra, aradan 76 yıl geçtiği halde, hala cenazesinin gömüldüğü yeri ve ne yaptığını açıklamıyor.

Türk devleti, 76 yıldır dilinden, kimliğinden, inancından yoksun bıraktğı Dersimliler üzerinde şiddet uygulayarak halkı zorla kaçırtıyor. Türk askeri, doksanlı yıllarda yüzlerce köyümüzü yaktı-yıktı, ormanlarımızı ateşe verdi. Barış sürecinin konuşulduğu bu sırada bile dağlar bombalanıyor ve yeni kale karakollar yapılıyor.

Türk devleti, küçük bir nehir üzerinde onlarca baraj yaparak, Dersim'in dünyada az görülen güzellikteki doğasının ekolojik dengesini bozarak, insansız hale getirmeyi, bu suretle demografik yapıyı bozmak istemektedir.

Türk devleti, yaptığı soykırımlar nedeniyle özür dileyip Kürtlerle barışma yoluna girmedi. Üstelik yaptığı katliamları gizleme, inkar etme mekanizması geliştirdi. Hatta bu katliamlarını kutsama yoluna girerek, Kürt direnişlerinde soykırım uygulayan generallerin adlarını Kürdistan bölgesinde cadde, park ve alana verdi. Bu da yaşayan Kürtlerin ruhunu katletmek anlamına gelmektedir.

Kürtler, Türkiye'de; ne bir Türkten az, ne de fazla hak ve hukukla yaşamayı istiyor. Kürt kimliğinin anayasal güvenceye alınarak, Kürtçe'nin eğitim-öğretim dili olması ve Türkiye sınırları içinde Kürtlere özerk, özgür ve demokratik sistemin kurulmasını istemekteyiz.

Kürtler; ırkçılığa ve kökten dinciliğe karşıdır. Türklerle akrabalığı olmayan, dünyevi ve 20 milyona yaklaşan nüfusu olan bir halktır. Halk olmanın sağladığı tüm kollektif hakların kabulünü ve Türkiye'de hayata geçirilmesini öneriyoruz.

Öcalan'ın açtığı barış sürecinin desteklenmesini ve ulusal demokratik haklarımızın verilmesini talep ediyoruz.

Unutturulan her katliam yeni katliamlara neden olur.Bunun için devlet DERSİM SOYKIRIMINI TANIMALI ve gereğini yerine getirmelidir.

Dersim katliamını unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı tekrar burdan tüm kamuoyuna bildiririz.

Soykırımın Dersim'de yarattığı o korkunç yıkım ve yarattığı mağduriyetlerin giderilmesi için bugüne değin üzerimize düşen ne ise yapmış,fakat bu yaptıklarımızla yetinmeyeceğimizi, sonuç alıncaya, yasımızı tutacak ana gelene kadar tarihin üzerimize yüklediği tüm sorumlulukları yerine getireceğimizi bu 4-5 Mayıs 1937 yılının yıl dönümünde tüm kamuoyuna tekrar deklare ederiz.  

DERSİM 37-38 SOYKIRIM KARŞITI DERNEĞİ ve DERSİM YENİDEN İNŞA DERNEĞİ