Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Tarihi Dersim Davası İçin 23 Kasım LAHEY Adalet Divanı Önünde Saat 10 Buluşalım

 KÜRT-TÜRK ve DÜNYA KAMUOYUNA

1937-38 DERSİM SOYKIRIMI VE DEVAM EDEN KÜLTÜREL SOYKIRIM

SUÇUNUN YAŞAYAN FAİLLERİNİN YARGILANMASI İÇİN

 

 

23 Kasım 2012 saat 10.00 da LAHEY'DE

 

 

 

 

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE BAŞVURU ÇAĞRISINA KATILIM

 

 

Dersim'de 1937-38 de gerçekleşen soykırım ile halen devam ede giden Kültürel Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçların sonlanması ve yaşayan faillerin yargılanması için uluslarası hukuk ve insan hakları platformlarına yönelik çalışmalarmız çok uzun zamandır devam etmektedir. İlki 2008 yılında gerçekleştirdiğimiz ve Ak Parti hükümeti Dış İşleri Bakanlığı aracılığıyla engellemeye çalışıp başaramadığı Avrupa Parlemontosundaki Dersim konferansları ile Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'nın birçok ülke ve şehrinde bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz panel ve etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bilineceği üzere bu çalışmaların bir yanı tarihin gerçeklerini tüm çıplaklığı ile kamuoyu ile paylaşmak ise diğer yanı çıkan gerçeklerin tartışma götürmez yanı ile kabulünü ve gereklerinin yerine getirilmesini sağlamaktır. Hal böyle olunca konu yalnızca konferans, panel ve bu tür etkinliklere sığmaz bir boyut almıştır. Çünkü Dersim soykırımının hem T.C. Devleti tarafından hem de uluslararası araneda tanınması ve gereğinin yerine getirilmesi yanında, mevcut soykırım politikasının farklı nitelikleri ile de olsa hükümetlerce devam ettiriliyor oluşu, çok yakıcı ve acil çözüm bekleyen bir problem olarak karşımızda durmaktadır.

Yıllardır sürdürdüğümüz ve sürdürmeye devam edeceğimiz bu yöndeki çalışmalarla hem dünyada hem de Türkiye'de Dersim'in dününü ve bugünü daha yoğun tartışılır, konuşulur ve görünür kıldık. Fakat buna rağmen mevcut hükümetler yaklaşık yüzyıllık aynı politikaları sürdürerek hem soykırım kurbanları ile hem de bugünün mağdurları ile alay etmektedirler.

Geçmişin yıkımını sarmak, devam eden yıkımı ve asimilasyonu durdurmak yalnızca Dersimlilerin değil tüm dünya insanlık ailesinin insan olmaktan kaynaklanan görevidir. Fakat bu görevin birinci dereceden muhatabı yine herşeyden önce bu insanlık suçlarına maruz kalan biz Dersimlilere aittir. Gerçekleştirdiği insanlık suçlarını inkar eden, mağdurları aşağılayan, var olanı unutturmaya ve şiddet araçları ile asimile etmeye yönelen T.C.Devleti hükümetleri çok yakın zamanda tüm dünyanın gözleri önünde 34 Kürdü Roboski'de katletmeyi ihmal etmedi.

T.C. Hükümet üyeleri tüm bu insanlığa karşı suçlardan yargılanmamak için Uluslararası Ceza Mahkemesi yargı yetkisini son on yıldır keyfi biçimde tanımamakta direnç göstermektedir. Fakat insanlığa karşı suçlar öyle basit şekil şartlarına kurban gitmeyecek kadar önemli ve statükocu olmayacak kadar da dinamik ve canlı bir hukuktur. Bizler de bu bilinç ve ısrarla bu suçları işlemeye devam eden hükümet sorumlularının Uluslarası Ceza Mahkemesinde yargılanmaları için başvuruyoruz.

Mevcut hükümet sorumluların 1937-38 Dersim Soykırımından bugüne Dersim'de insanlık suçlarını işlemeye devam ettirdiklerinden faillerdir. UCM'nin devam eden bu trajediye kayıtsız kalamayacağını söylüyoruz. Aynı zamanda bu hassas konu yalnızca UCM'ye şikayet yapılmakla tükenecek veya onunla yetinilecek kadar basit bir konu değildir. Konunun omuzlarımıza yüklediği ağır sorumluluğun bilincindeyiz. O nedenle Dersim'in can yakan tüm detaylarını B.M.ler İnsan Hakları Komitesine de taşınacaktır. Türkiye'nin bir iç hukuku haline dönüşen AİHM ile evrensel yargı gereği diğer devletlerin yargı mekanizmaları ile soykırım ve soykırım suçunun önlenmesi hakkındaki B.M. sözleşmesini imzalamış tüm parlemontolar, Dersim soykırımı ve kültürel soykırımının birer muhatabı kurumlar olacaktırlar.

23/11/2011 tarihinde Dersim Soykırımı hakkında gayri ciddi bir özürle geçiştirerek yetinen Türkiye Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan aradan bir yıl geçmesine rağmen, hükümet olarak ne geçmişin acılarını giderebildi ne de sürdürdükleri bu yöndeki politikalarına son verebildi.

İşlenen ve işlenmeye devam eden bu suçların birer mağdurları olarak hükümet üyelerinin kendilerinin devletteki devamlılık ilkesi ile devleti temsil sorumlulukları gereği hem geçmişte işlenen soykırımın hem de devam ettirdikleri insanlığa karşı suçların yaşayan failleri olarak yargılanmalarını ve suçlarına son vermelerini talep etmekten başka bir seçeneğimiz kalmamıştır.

Biz aşağıda imzası olanlar öncelikle gemiş hükümetlerde yer alıp halen yaşayan tüm sorumlularla birlikte mevcut T.C. Hükümeti Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın, İç işleri Bakanı İdris Naim Şahin'in, Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Dış İşleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer başta olmak üzere kendilerini, bu politikaları gerçekleştirmek için icracı olarak atanan ve sürdüren tüm bürokratların insanlığa karşı suçlardan acilen yargılanmalarını talep ediyoruz.

Bu amaçlarla 23 Kasım 2012 tarihinde Lahey'de Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığına şikayet başvurumuzu yapıyoruz.Tüm insanlık ailesinin meselesi olan bu davada sizi o gün saat 10.00 Lahey'de mahkeme önünde bu talebe ses vermeye çağırıyoruz.

DERSİM 37-38 SOYKIRIM KARŞITI KOMİTESİ- Dersim-Gesellschaft Gegen Genozid in Dersim 37-38 

ve

DERSİM'i YENİDEN İNŞA CEMİYETİ- Dersim-Gesellschaft für Wiederafbau e.V.

Adres:Maanweg 174, 2516

 

AB Den Haag,Hollanda

Telefon:00 515 8515 Toplu taşıma: Voorburg