Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Basel Aleviliği tanıyacak

İsviçre'nin Basel kantonunda Aleviliğin bir inanç olarak tanınmasına ilişkin Basel ve Çevresi Alevi Bektaşi Kültür Birliği ile Basel ve Çevresi Alevi Kültür Merkezi'nin, Basel Kanton Hükümeti'ne verdiği önerge kabul edildi. Önümüzdeki günlerde Basel Kantonu Parlamentosu'nda tartışılarak oylanacak önergenin kabul edilmesi durumunda Aleviler resmi düzeyde bir çok hak elde edecek. Konuyla ilgili Alevi İnanç Toplulukları Basın Sözcüsü H. Cihan Minkner Kanas ile görüştük.


İsviçre'deki örgütlülüğünüz nasıl başladı, çalışmalarınızı anlatır mısınız?

İsviçre'de vatandaş olanlarla birlikte yaklaşık 120 bin Türkiyeli yaşıyor. Bu rakamın önemli bir bölümünü Kürdistan'dan gelen Kürtler oluşturuyor. Bizim tahminlerimize göre kendisini Alevi olarak tarif edenlerin sayısı 70 bin. Basel ve çevresinde ise aşağı yukarı 8 bin 500 Alevi yaşamaktadır. Avrupa'nın 12 ülkesinde örgütlenen Alevi kurumları, resmi olarak Almanya, Danimarka, Avusturya, Hollanda gibi ülkelerde kendine özgü bir inanç toplumu olarak tanınmışlardır. İsviçre'de ilk olarak 1991 tarihinde Basel'de bir dernek kuruldu. Bu dernekleşme sonucunda şu an İsviçre'nin birçok yerinde aşağı yukarı 17 Alevi Derneği vardır. Bu derneklerin oluşumuyla 4 Nisan 1998 tarihinde, İsviçre Aleviler Birlikleri Federasyonu oluşturuldu, bizlerin örgütlülüğü aşağıdan yukarıya doğru şekilleniyor. Biz Aleviler evrensel bir öğretiye sahip olduğumuzdan dolayı ve bütün dünya insanlarına aynı gözle baktığımız için bulunduğumuz ülkelerde kendimizi yabancı hissetmeyiz ve o toplumun bir parçası olarak kendimizi görürüz. Onun için Aleviler uyum konusunda fazla sorun yaşamıyorlar. Basel'de Kanton Meclisi'ne ilk olarak 5 Alevi arkadaşımız seçildi. Aleviler entegrasyon çalışmaları ve siyaset yapma konusunda en canlı topluluktur. Derneklerimizde insana dair her konuyu işliyoruz; İsviçre yasaları, aile içi şiddet, sağlıklı beslenme, çocuk eğitimi, insan hakları gibi. Ayrıca İsviçre'deki kurum ve kuruluşlarla birlikte yaptığımız çalışmalar sonucu Alevileri kamuoyuna tanıtabildik. Alevilikle ilgili İsviçre'nin birçok yerinde paneller verdik, inanç kurumlarıyla birlikte çalıştık, kantonlar düzeyinde yuvarlak masa toplantılarına ve mahalle derneklerinin çalışmalarına katıldık. İyi bir itibar bıraktık. Artık buralıyız, buradaki demokratik haklarımızı almak için mücadele etmeliyiz. Bu güzel değerlerimizi koruyarak, gelecek nesillere taşıyabilmemiz için, Alevliği yasal güvence altına almamız gerekiyor.

Alevilerin kanton düzeyinde tanınması için yaptığınız bazı girişimler oldu? Bu konuyla ilgili herhangi bir gelişme var mı?

Basel ve Çevresi Alevi Bektaşi Kültür Birliğiyle ve Basel ve Çevresi Alevi Kültür Merkezi yöneticileriyle bir araya gelerek bir çalışma komisyonu oluşturduk. Bu komisyon hukuksal alanda gereken bilgileri edinerek ve çeşitli evrakları bir araya getirerek, 22 Aralık 2010 tarihinde müracaatımızı yaptık. Bu çalışmaları sağlıklı ve profesyonelce yürütebilmemiz için her dernek 3 arkadaş belirleyerek ve genel kurullarımızda rızalık verdik. Her iki derneğimizi temsil edecek (Trägerverein Alevitische Glaubensgemeinschaft Basel) yeni bir dernek oluşturduk. Kısacası dış kamuoyuna yönelik bütün çalışmalar, derneklerimizle birlikte koordineli olarak yürütme kurulu içerisinde yer alan arkadaşlarımız tarafından sürdürülecektir. Bu başvuru sonucu Basel Kantonu hükümet yetkilileriyle iki kez bir araya geldik. Bizlere sorular sorarak, kurumlarımız hakkında bilgi edindiler. Sizlerin de bildiği gibi 14 Ağustos'ta Regierungsrad (Hükümet konseyi), Basel Kantonu'nda Aleviliğin inanç olarak tanınmasını onaylandı. Bu karar, Basel Meclisi'ne de sunuldu. Meclis de onaylarsa, o zaman Aleviler Basel Kantonu'nda yasal olarak tanınmış olacak. Regierungsrad'ın Alevilerin Basel'de tanınması konusunda olumlu karar almasına çok sevindik. Basel Meclisi'nde de olumlu bir kararın çıkmasını arzuluyoruz.

Bu tanınma ne gibi haklar sağlayacak?

Getireceği haklar şunlar: İnanç kişi ve kurumlarımıza yapılacak maddi manevi saldırı hakaretlere karşı yasal koruma, resmi geçerliliği olan nikah kıyma yetkisi, yurtdışından getireceğimiz inanç önderlerimize oturma ve çalışma izini, halk mezarlıklarında ayrı bölüm veya kendi mezarlığımızı açma olanağı, inanç kurumumuza yapılan bazı kişisel veya kurumsal yardım ve bağışlarını vergiden düşme olanağı, inanç kurumu olarak mülk, vakıf, fon ve gelir vergilerinden muaf tutulma, bazı sosyal, kültürel faaliyetlerimize kültür bakanlığı lotarya fonundan yardım alma olanağı, okullarda Alevilikle ilgili genel bilgilendirme eğitimi. İsviçre'de yaşıyor ve çalışıyoruz, vergi veriyoruz, yasaların tanıdığı bu maddi ve manevi haklardan yararlanıp, toplumumuza ve insanlığa hizmet etmek için yaşadığımız topluma pozitif katkı sunmak istiyoruz. 

Alevilerin sayılarının tespitinin ne gibi bir yararı olacak?

İsviçre'de Alevilerin kesin sayısını öğrenmek istiyoruz. Sayı tespiti için daha önce bir müracaatımız olmuştu. Şu an Basel'de adres değişikliği ya da form doldurma gibi işlemlerde inanç bölümüne Alevilik de yazılabiliyor. Alevi canlardan beklentim her alanda inançlarını yazmaları, böylece buradaki Alevilerin sayısını öğrenmiş oluruz. Bu konuyla ilgili Atilla Toptaş arkadaşımız da Basel Meclisi'ne bir önerge sunmuştu ve bu önerge onaylandı. Hangi arkadaşımız toplumumuz için güzel şeyler yapmak isterse destek sunarız. Önemli olan siyasetçilerin kurumların hizmetinde olması. Alevilerin kesin sayısının belirlenmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Yakın dönemde bilgiler netleşir, o zaman daha sağlıklı bir değerlendirme yapılır diye düşünüyorum.

ALİ ONGAN/BASEL