Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Dersim Konferansı sonuç bildirgesi

Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen Dersim Konferansı sonuç bildirgesi yayınlandı. Dersim katliamının açığa çıkarılması için başta BM olmak üzere uluslar arası kurumlar nezdinde girişimde bulunulacağı belirtilirken, Seyit Rıza ve arkadaşlarının yerleri ile 1938’de alıkonulan insanların akibetlerinin belirlenmesi talep edildi.

Avrupa Parlamentosu’nda 26 Mayıs günü “Dersim 38 gerçeği ile tarih, siyaset ve hukuk üçgeninde yüzleşme” başlığı altında 4. Dersim Konferansı düzenlendi. Avrupa Parlamentosu Sol Grup (GUE/NL), Demokratik Aleviler Federasyonu, Dersim'i Yeniden İnşa Cemiyeti ve Kurmeşliler Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleşen konferansın sonuç bildirgesi yayınlandı. 
Konferans bileşenleri önceki konferansların sonuç bildirgelerini kabul ederek, yerine getirilmeyen taleplerini de yineledi.
Bunlara ek olarak şu maddeler sıralandı:
1- Avrupa Birliğine: Türkiye’nin AB ne üyelik sürecinde tarihiyle yüzleşmesi için Hakikatleri araştırma ve Adaleti sağlama komisyonunun oluşumunun bir şarta dönüştürülmesi. Bunun için Avrupa Parlamentosunun daha aktif çaba göstermesini
2- Türkiye’nin ayrımcılığa ve soykırıma yol açan etnik, kültür, din, cins ayrımını, kırımını ve asimilasyonu içeren politikalardan vazgeçmesi çağrısında bulunur, bunun için yasal ve idari düzenlemelerle önlem alınmasını,
3- Dersim soykırımının uluslararası alanda tanınması için Avrupa başta olmak üzere ülke parlamentolarında duyarlılıkların oluşturulması amacıyla yerel konferansların gerçekleştirilmesini
4- Dersim 38’de yaşananlarla ilgili Türk Devletinin ve uluslararası alanda diğer devletlerin konu ile ilgili arşiv belgelerinin açığa çıkartılması ve bunun kamuoyuyla paylaşılması bu belgelerin üniversitelerde, tarih enstitülerde bilgi bankasının oluşturulmasını ve ayrıca uluslararası soykırım araştırma merkezlerinin Dersimde 38 de yaşananlara karşı daha duyarlı olmasını
5- Konferans bileşenlerinin Türkiye’de siyaset yapan ve Parlamentoda temsil edilen Partileri ve Grupları Dersim 38 gerçeğinin açığa çıkartılması için çaba göstermesini ve açık tutum sergilemelerini
6- Dersim 38 gerçeğinin açığa çıkartılması için başta BM olmak üzere bütün ilgili uluslararası kurumların girişimde bulunmalarını
7- Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerlerinin belirlenmesi, 1938’de alıkonulan insanların akıbetlerinin belirlenmesini ve Dersim isminin iadesini talep eder. 
8- Günümüzde de geçmişteki politikalarının güncelleyen HES'ler aracılığıyla yapılan doğa katliamlarının sona erdirilmesi için tüm kesimleri aktif mücadeleye çağırır. 
9- Dersim 38 gerçeğinin uluslararası hukuk alanına taşınmasını destekler.