Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Almanya'da Uyum Yasaları Zorlaştırılıyor

Alman İçişleri Bakanlığı’na bağlı Federal Göç ve Mülteciler Dairesi tarafından hazırlanan uyum programı, Almanya’da yaşayan göçmenlerin topluma daha iyi uyum sağlamasını hedefliyor. Uzun süren bir çalışmanın ardından hazırlanan uyum programı, Hristiyan Demokrat politikacı Rita Süssmuth başkanlığındaki göç komisyonunun 2001 yılında hazırladığı tavsiye raporuna dayanıyor. İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, amaçlarının göçmenlerin toplumsal, ekonomik ve kültürel yaşama katılımını sağlamak olduğunu söyledi. ”Uyumun teşvik edilmesinin amacı; göçmen kökenlilere fırsat eşitliği ve ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi hayata eşit düzeyde katılım olanağı sağlamak. Almanya’da toplumsal beraberlik saygı, karşılıklı güven, aidiyet duygusu ve ortak sorumlulukla şekillenmelidir.”

 

"Uyum tartışması nesnel olmalı"

 

İçişleri Bakanı de Maiziere, bunun sağlanması için göçmenlerle birlikte çoğunluk toplumuna da görev düştüğünü söyledi. Bakan, bu çerçevede Thilo Sarrazin'in kaleme aldığı "Almanya Kendini Yok Ediyor" adını taşıyan kitabın yayınlanmasından sonra alevlenen uyum tartışmalarına atıfta bulunarak, konunun nesnel bir şekilde tartışılmasını gerektiğini vurguladı.


Almanca'ya ağırlık veriliyor

 

Uyum programı kapsamında göçmenlerin Almanca öğrenmesine ağırlık veriliyor. Bakan de Maiziere’in verdiği sayılara göre, Avrupa Birliği’ne üye olmayan ülkelerden gelen yabancıların yaklaşık bir milyon yüz bini yeterince Almanca bilmiyor. De Maiziere, bu nedenle Almanca öğrenilmesini destekleyecek önlemler aldıklarını ifade etti.

 

”Bu önlemlerin başında kreşte, okula başlamadan önce ve ilkokulda yapılacak Almanca seviye tesbiti geliyor. Bu, eksiklikleri zamanında giderebilmek için yerine getirmemiz gereken en önemli görev.”

 

Göçmen kökenli öğretmenler isteniyor

 

 

Almanca’nın yanı sıra göçmen gençler için eğitim fırsatlarının artırılması da programda yer alan maddelerden biri. Nürnberg merkezli Federal Göç ve Mülteciler Dairesi Başkanı Albert Schmid, bu çerçevede somut hedeflerinden birinin göçmen kökenli öğretmenlerin sayısının artırılması olduğunu söyledi. "Bu hedefe uygun olarak Almanya çapında bir kampanya yürütüyoruz. Gösterilen ilgi dikkate değer. Böylelikle bu öğretmenler bir köprü işlevi görebilir, çocuklara başarılı örnekleri aktararak, hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir.”

Uyum göstermeyene yaptırım

 

Uyum programına göre, Almanya’ya yeni gelen göçmenlere ve sosyal yardımla geçinen yabancılara verilen uyum kursları ile göç konusunda danışmanlık hizmeti sunulması Alman hükümetinin üzerine düşen görevler arasında bulunuyor. Uyum kurslarında Almanca’nın yanı sıra ülkenin tarihi ve kültürünü tanıtacak dersler veriliyor. Bu göçmenlerden yaklaşık yüzde 30’unun bu kurslara katılmadığını veya kursu yarım bıraktığını belirten de Maiziere, bu kişilere yaptırım uygulanması gerektiğini tekrarladı. ”Halen geçerli olan sosyal yardım yasasına göre, Federal Çalışma Ajansı uyum kurslarına katılma yükümlülüğü bulunan işsiz göçmenlerin sosyal yardım parasında kısıtlama yapabilir. Gereken uyarılar yapıldıktan sonra ilk seferinde bu paranın yüzde 30’u, ikicisinde de yüzde 60’ı kesilebilir.”

 

Bu yaptırımlar kapsamında oturma izninde kısıtlamalar da gündeme gelebilir. Ancak Bakan de Maiziere, yaptırımların kişinin durumuna bakılarak uygulanmasından yana. Uyum konusunda alınan önlemlere katılmak istemeyenleri ”uyuma direnen göçmenler” olarak nitelendiren de Maiziere, bu grubun sadece Müslümanlardan oluşmadığını vurguladı. Bakan, eski Sovyetler Birliği’nden gelen göçmenler arasında da büyük uyum sorunları görüldüğünü söyledi.