Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

KÜRDİSTAN ve TÜRKİYE KAMUOYUNA SEYIT RIZA DERSİMİN ONURUDUR

 

Tunceli CHP milletvekili Hüseyin Aygün, Türkiye Büyük Millet Meclisine verdiği önerge ile Seyid Rıza'nın iade-i itibarı verilmesini gündeme getirmek istemiş. Ancak partidaşı Akif Hamzaçebi, "Cumhuriyet'in kurucu iradesiyle problemi olanların başkaları nezdinde itibarı olabilir ama CHP nezdinde itibarı yoktur. Olmayan itibarın iadesi diye de bir konu CHP'nin gündeminde bulunmamaktadır" demiş.

 

Önce önerge sahibi Hüseyin Aygün'ün bir yandan Seyid Rıza; Dersim'in lideri değildir, o sadece kendi aşiretinin lideridir, tarzında konuştuğu ortadayken, Seyid Rıza'yı halkın gözünde itibarsızlaştımaya çalışırken, ona itibar istemek en büyük itibarsızlıktır.

İtibarsız olan CHP'dir. İtibarsız olan Dersim soykırımını yapan CHP'nin Başkanı olarak Dersim halkından özür dilemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

Ben daha d

ünyaya gelmeden yapılan olay gördüğü Dersim soykırımını: "Cumhuriyetin bir döneminde yaşanan olay" olarak görmüştür. 70.000 insanımızı en vahşi biçimde soykırıma uğratan CHP'nin şimdiki Başkanı; "Seyit Rıza olayının bugüne taşınmasının kimseye bir yararı yoktur buna karşıyım" derse, asıl itibarsız kimdir ayan olur.


 

Seyid Rıza; Dersim yaşadıkça halkımızın saygın ve itibarlı lideri olarak kalacaktır.


CHP'nin ırkçı 

faşist Türkleri elbette soykırımı savunacaklardır. Onlar katliamı yapan Kemal Atatürk'ün ilkelerini sürdüren kesimlerdir. „Dersim'de annalar ağlamadı mı?“ deyip Kürt soykırıml

 

arını legalize etmeye çalışan CHP'dir.

 

Durum bunca açıkken kalkıp CHP'den milletvekili, Genelbaşkan olmak ise, Stockholm Sendromu ile ancak izah edilebilir. Hüseyin Aygün, „Uluönder“ dediği Atatürk'e karşı çok saygılı olduğunu TV kameralarında söylerken, soykırımı yapanı temize çıkarmıyor mu? Yani katilini sevmiyor mu?

Dersim halkı, soykırımı unutturmak için tarihe havale edenleri ve Dersim direnişinin lideri Seyriza'yı devletin h

atrı için itibarlaştırırken, öbür yandan da sözde itibar isteyenleri mahküm edecektir. Dersim Kürt halkını Zaza-Kurmanc ayıran ve kendisini Kürt görmeyen Hüseyin Aygün ve hempalarının nasıl devletin hizmetinde olduklarını artık görüyor. İşte bu nedenledir ki, AKP'li Eğitim Bakanı, gelec

 

ek sene Zazaca ayrı bir dil olarak görülecek diyebiliyor.


 

Halkımız nezdinde SEYRİZA Dersim'in vicdanıdır. Halkımızın nezdinde SEYRİZA büyük itibar sahibidir. İtibarsız olan Kürt düşmanı CHP'dir.

 


 

Dersim 37-38 Soykırım Karşıtı Dernegi

 

Dersim Yeniden İnşa Cemiyeti