Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Dersim Soykırımı’nı tanıyın

Ankara Dersimliler Derneği’nin Dersim Katliamı’na ilişkin çalıştayın sonuç bildirgesinde, “somut gerçeklerin kamuoyuna tüm çıplaklığıyla yansıması” istendi. Çalıştayın sonuç bildirgesinde, “Ulus devlet sürecinde birçok ulus, halk, etnik ve dini topluluğuk zulüm gördü, şiddete maruz kaldı, kıyıma uğradı, bireysel ve topluluk onurlarıyla oynandı. Dersimliler de böyle bir tarihi sürecin tüm olumsuzluklarını fazlasıyla yaşamışlardır. Katılımcılar da yaptıkları konuşmalarda bu durumu, kültürel, inançsal ve ırksal ‘soykırım’ değerlendirmişlerdir’’ görüşüne yer verildi.


Zulme ve kıyıma uğrayan Dersimlilerin somut gerçeklerin kamuoyuna tüm çıplaklığıyla yansıması istenilen bildirgede şu talepler sıralandı:

Öncelikle Dersim’de yapılan ve yaşatılanların insanlığa karşı suç olduğu gerçeğini,

Dersim’in canlı tanıklarının anlatımlarının bir tarih arşivi olarak toplanmasını,

Seyid Rıza’nın, idam edilen diğer yol arkadaşlarının, hapishanelerde ve sürgünde ölenlerin mezar yerlerinin açıklanmasını,

Dersim’in ‘kayıp ve zorla alınan çocuklarının’ listesinin ve kimlere verildiklerinin açıklanmasını ve aileleri ile soy bağının kurulması ve sürdürülmesini,

Dersim sürgünlerinin ve nereye sürüldüklerinin tam listesinin açıklanarak, akrabaları ile iletişimlerinin sağlanmasını,

Dersim’in inkar edilen, aşağılanan, horlanan Alevilik inancı ve kimliğine yönelik her türlü söz ve söylemin ayrımcılık ve nefret suçunu oluşturduğuna ilişkin yasal düzenlemelerin yapılmasını,

Dersim’in ve adları değiştirilen coğrafi yerlerin adlarının iadesini,

Dersim mağdurlarının anısına anıt yapılmasını,

Dersim’in toplu kıyımı için yapılmış yasal ve idari düzenlemelerin tamamının iptalini,

Dersim’in uğradığı ekonomik, sosyal, kültürel ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve izlerinin silinmesi için, genel bütçeden pay ayrılarak; ekonomik, sosyal, kültürel projeler yoluyla mağduriyetlerin giderilmesini,

Dersim katliamı nedeniyle devletin resmi olarak özür dilemesini,

Hiçbir zaman hiç kimseye karşı; katliam ve kıyım yaşanmaması için ‘farkındalık’ yaratılması için gerekli ve zorunlu olan hukuki düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz.’’


Bildirgede, bu istemleri gerçekleştirmek üzere tüm katılımcıların üyesi olduğu “Dersim Ortak Bellek Platformu’’ oluşturulmasına ihtiyaç bulunduğu kaydedildi. Platformun, 1937-1938 Dersim olaylarının tüm yönleriyle kamuoyuna sunulması için çalışmak isteyen herkese açık olduğu bildirildi.