Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

DHF’den kapatma tepkisi

DDHD’nin kapatılması nedeniyle Eğitim Sen’de basın toplantısı düzenleyen DHF’lilere sivil toplum örgütü temsilcileri ile sendikacılar da destek verdi.

Toplantıda konuşan Zeynep Yıldırım, “Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) öncülüğünde sürdürülen demokratik haklar mücadelesine yönelik baskıları boyutlandırıyorlar. DDHD’ye ve onun temsilcilerine, üyelerine, taraftarlarına yönelik bu saldırının genel içeriğinin yanında özgün tarafı olduğunu, Dersim özgülünde hâkim sınıfların önümüzdeki on yıllık zamana yayılan kapsamlı politikalarının bilinçli bir yönelimi içerdiğini asla gözden kaçırmamak gerekir! 2009 yılında gerçekleştirilen yerel seçimler sürecinde DHF özgülünde Dersim’de kitlesel zeminde açığa çıkan enerji, hâkim sınıfları tedirgin etmiştir” dedi.DHF’nin son üç yıl içinde çeşitli operasyon ve baskınlara uğradığını belirten Yıldırım, “Derneklerimiz basıldı, yüzlerce üyemiz tutuklandı, haklarında kovuşturmalar başlatıldı, onlarca yıllık hapis cezalarına çarptırıldı” diye konuştu.