Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Dersim Alevilik İnanç ve Kültür Akademisi Derneği Kapatıldı

Dersim Alevilik İnanç ve Kültür Akademisi Derneği (DAKAD), çalışmaları Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında değerlendirilerek mahkeme tarafından kapatıldı.

DAKAD yöneticisi Veli Aytaç, derneklerinin kapatılmasının hiçbir hukuki zemininin olmadığını belirterek, AİHM'e gideceklerini söyledi.
Dersim Alevilik İnanç ve Kültür Akademisi Derneği (DAKAD) Yönetim Kurul üyeleri, derneğin kapatılma kararına ilişkin KESK Dersim Şubeler Platformu'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Dersim Belediye Başkanı Edibe Şahin ve bazı siyasi parti temsilcileri katıldı.

Dernek adına açıklama yapan Veli Aytaç, Kürt Kızılbaş Aleviliğin hiyerarşik, egemenlik sistemlerden hep uzak durduğunu vurgulayarak, "İnancımız, kültürümüz, dilimiz ve kimliğimizin kuşatma altına alınarak imha edilmek istendiği bu süreçte, yüzyıllardır inancımızın inkâr edilmesi ve baskılara rağmen zulme karşı büyük bedeller ödeyerek yürüttüğümüz kendimiz olma mücadelemizde Dersim Alevilik İnanç ve Kültür Akademisi Derneği'nin kuruluşu önemlidir" dedi.

Derneklerinin kuruluş amacının, Alevi inancının ve kültürünün yaşatılması olduğunu belirten Aytaç, "Sosyal, kültürel, sanatsal, akademik, bilimsel, tarihsel çalışmalar yapmak, yine eğitim, doğa ve çevrenin korunması ve ekolojik bir yaklaşımı geliştirmek, cinsiyet özgürlükçü anlayışla başta kadınlar olmak üzere, çocuk ve gençlik, engelliler, yoksulluk ve yoksunluk içinde olanlar, göç mağdurları, köyü boşaltılanlar gibi tüm toplumsal kesimlere yönelik çalışmalar yapmak derneğimizin temel çalışma alanıdır" ifadesinde bulundu.

Tekçi zihniyetin, Dersim'in dili, kültürü, kimliği ve inancı ile kuşatma altına almak istediğini vurgulayan Aytaç, "Başkanımız Aysel Doğan gözaltına alınarak tutuklanmış ardında da derneğimizin kapatılması için geçici faaliyetten men cezası verilmiştir. Bu karar karşısında dernek yöneticileri olarak, kararı kabul etmediğimizi ve derneğin faaliyetlerinin amaçları dışında olduğu iddialarının somut hiçbir delile dayanmadığı belirttik. Kapatma kararının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesine açıkça aykırı olduğu ve AİHM'in bu doğrultuda birçok kararı bulunduğunu ifade eden dilekçelerimiz ile mahkemeye itiraz ettik" diye konuştu.

Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatı üzerine alınan kararla DAKAD'ın kapatıldığını belirten Aytaç, "Mahkemede yukarıda belirttiğimiz çerçevede, alınacak böyle bir kararın 1938'de, Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Gazi'de olduğu gibi Alevileri özelde de Kürt Kızılbaş Aleviliğini bir kez daha derinden yaralayacağını, inanç özgürlüğünün, demokrasinin toplumsal barışın, din ve vicdan özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün, örgütlenme hakkının ve bir bütün olarak tüm temel insan haklarının ve hukukun yok sayılması anlamına geleceğini ifade etmemize rağmen mahkeme, TMK'nın 89. maddesini gerekçe göstererek derneğin kapatılması kararını vermiştir" dedi.

Savunmalarının bir bütün olarak tutanaklara geçmediğini belirten Aytaç, tekçi ve inkarcı zihniyetin kendini bir kez daha gösterdiği gerçeğiyle karşı karşıya olduklarını kaydetti. "Dilimiz, kültürümüz, kimliğimiz ve inancımız mahkemenin bu tavrı ile bir kez daha yok sayılmıştır" diyen Aytaç, dernek çalışmalarının tümünün yok sayılarak çalışmalarının TMK kapsamında ele alındığını belirtti. Böyle bir yaklaşımı asla kabul etmeyeceklerini dile getiren Aytaç, "Bu zihniyete karşı mücadelemizi hukuksal ve demokratik zeminde sürdüreceğimizi, Alevilik inancı üzerindeki baskılara boyun eğmeyeceğimizi, DAKAD üzerindeki haksız ve hukuksuz kararı kabul etmediğimizi, Başkanımız Aysel Doğan'ın derhal serbest bırakılmasını talebimizi bir kez daha ifade ediyoruz" ifadesinde bulundu.

Aytaç, tüm demokratik kurumlara çağrıda bulunarak DAKAD'a destek vermesini istedi.