Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Dersim Demokrasi Platformundan Axuçan açıklaması

Dersim Demokrasi Platformu tarafından yapılan açıklamada, 24 Temmuz’da Hozat’ın Karabakır (Bargini) Köyü’nde yapılacak olan anma etkinliğine tepki gösterildi.Dersim Alevilik İnanç ve Kültür Akademisi Derneği (DAKAD)’da yapılan açıklamayı Dernek Başkanı Aysel Doğan okudu.Dersim’in Kürt kimliği ve Kızılbaş Aleviliğinin merkezi olduğunu belirten Doğan, “Bu kimliğinden ötürü Dersim tarihsel süreç boyunca sürekli inkar ve asimilasyona maruz kalmıştır” dedi.Açıklamasında Cemevi ve Üniversiteyi de eleştiren Doğan, bu kurumların Aleviliği asimile etmeye çalıştığını ileri sürdü.

24 Temmuz’da ilki yapılacak olan Axuçan anmasını eleştiren DAKAD Başkanı Aysel Doğan, “İstanbul’da devletin desteğiyle kurulan ismi ve inancı asimile edilen “Ağu İçen Karadonlu Can Baba Kültür ve Yaşatma Derneği” adı altında faaliyet yürüten dernek, Axuçan Ocağı’nın anma etkinliği adı altında valinin, kaymakamların ve devlet erkanının davetiyle katılacağı açılışı yapılmak istenmektedir. Yüz yıllardır talipleri tarafından bilinen ve her yıl binlerce ziyaretçisi olan Axuçan Türbesi’nin açılışı ne anlama geldiğni soruyor. Axuçan (Bargini) Köyü’nde yaşayan Aşuçanlıların düşüncesi alınmadan böyle bir etkinlik dayatılması kabul edilebilir değildir. Kızılbaş Alevilikte pirler ve ocaklar zulme ve baskıya karşı tarih boyunca öncülük etmişlerdir ve onları ocak, mürşit, pir ve rayber yapan da bu tarihsel misyonlarındandır. Misyonlarını yerine getirmeyen bugün ocaklarımızdaki mürşitlerimiz, pirlerimiz ve rayberlerimize taliplerin uyması beklenemeyeceği gibi, uyarmaları Kızılbaş Aleviliğin gereğidir. Cemlerde herkes eşitlenir, lokmadan söze kadar herkes (kadın, erke, yaşlı, çocuk) huzurda birdir, kendisidir. Böyle olunca da biz Kızılbaş Alevileri olarak inancımıza, kültürümüze, dilimize ve kimliğimize yönelik her türlü asimilasyonu şiddet olarak değerlendiriyor ve karşı çıkıyoruz. Devleti AKP Hükümetinin Türk İslam sentezini cemaatçi zihniyetini Dersim Valiliği’ni, üniversitesini ve bu politikaların uygulanmasından kendilerine görev biçen tüm kurum ve kuruluşları uyarıyoruz. Yüzyıllardır uyguladığınız sonuç alamadığınız gibi bundan sonra da alamayacaksınız. İnancımızdan, kültürümüzden ocak mürşit, pir ve rayberlerimizden elinizi çekin. Biz onurlu bir halkız, parayla, sahte yalan politikalarıyla bizi aldatamazsınız” diye konuştu.

Doğan, vatandaşlardan anmaya katılmamalarını da istedi.