Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

DÜNYA DA ÇALIŞANLAR ve KADIN

 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)  verilerine göre, dünyada 3 milyara yakın insan çalışmaktadır.  Bunlardan 1,8 milyarı erkek ve 1,2 milyarı kadındır. 190 millyon insanda işsizdir. 15 yaşından büyük kadınların % 50 si  çalışmamaktadır.  Ev kadını olarak evde çalışan kadın sayısı 1,1 milyar dır. 300 milyona yakın kadın da üçretsiz çalışmaktadır. Dünyadaki resmi işsiz kadın sayısı 100 milyona yakıdır. İşveren statüsünde çalışan kadınların sayısı 320 milyondur.  Bu sayının büyük çoğunluğu, hizmet servis işlerinde, çöp toplayıcısı, mal pazarlayıcısı, kendi elişi satıcısı, lokanta ve benzeri işyeri işletmecisi ve hayat kadını olarak çalışanlardır. Düzenli üçret karşılığında çalışan kadınların sayısı 570 milyondur. Bu sayının büyük bir çoğunluğu sanayi ülkelerinde çalışanlar oluşturmaktadır. Arap ülkelerindeki kadınları üçte biri çalışmasına rağmen,  bu çalışanların % 50 si ancak üçret almaktadır. Asya ülkelerinde de kadınların üçten biri bir işyerinde çalışmasına rağmen, çalışanların % 15 i ancak üçret almaktadır. Bundan 10 yıl önce  kırlık alanda çalışan kadınları oranı yüksekken, bugün  çalışan kadınların % 46  kamu ve hizmet alanlarında çalışmaktalar.  ILO nun son raporlarına göre çalışan erkeklere mukayese edildiğinde, kadınların az ücret, daha kötü işlerde, sosyal güvencesi az, hukuksal olarak haklarının kısıtlandığı vurgulanmaktadır. Kadınları eğitim ve ögrenimde durumu, geçmiş yıllara göre önemli gelişme içersinde olduğuda raporda yer verilmektedir.  Raporda 15 ile 24 yaş arasındaki işsiz kadınların oranı genel işsizlerin üç katı olduğu belirtilmektedir. Dünya çalışan nüfusun  erkek ve kadınlar arasındaki oranı: Erkek           Kadın Ücretli çalışan         % 35,6          % 22,8
İşveren konumu  % 2,5           % 0,9
Kendi işi               % 27,8          % 13,2
Ücretsiz çalışan                   % 8,4                % 12,2
İşsiz                   % 4,4           % 3,4
Çalışmayan              % 21,2          % 47,5
 (Dünya Beslenme Dergisi 2008 sayı 3)   Tercüme: Mehmet Yılmaz   15.10.2008