Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Kurmeş Derneği Yönetim Kurulunun Festival Değerlendirmesi

YK toplantısı 16 Eylül 2012 de Miltenberg Alevi Cem evinde yapıldı. Yönetim kurulundaki çoğu arkadaşlar kısa dönem de 6. Kurmeş şenliğinde beraber olmaları, kısa vadede yapılan DYK toplantısına büyük ilgi gösteremedikleri kanısındayız. 
Toplantının ilk gündem maddesinde 6. Kurmeş Şenlik toplantısının geni
ş bir değerlendirilmesi yapıldı ve şu sonuçlar çıkarıldı.
Şenlik ön çalışmaları.
Ön çalışmaların çok iyi program edildiği, şenlik için gerekli maddi katkı ve programın tespitinde kollektif bir çalışma sonucu meydana geldiği vurgulandı.
Ön çalışmalarda tüm dernek üyelerinin manevi katkıları bir daha dile getirilirken, özellikle köy de Haydar Ber arkadaşın çabaları taktire değerdir. 
Festival öncesi Almanya kolunun maddi ve manevi katkıları, İstanbul da ki arkadaşların teknik katkıları, köyde ki arkadaşların sözlü ve yazılı çalışmaları ve şenlik alanının düzenlemesi bizleri sevindirmiştir.
Şenlik dönemi:
3 ve 4 Ağustos 2012 de iki günlük yapılan şenliğe binlerce insanımızın katıldığı, şenliğin çok coşkulu ve heyecanlı geçtiği, her hangi bir olumsuzlukla karşılanmadığı sevinci tekrardan yaşandı.
Şenliğe katılmak amacı ile, yurtdışı ve yurt içinde 700 e yakın insanımızın köyde buluşması, kendi kültür değer ve yargıları ile bütünleşmesi, insanlarımız arasında iletişim ağının geliştirilmesi dernek olarak kendimize amaç edindiğimiz hedeflerdendir.. 
İzinlerimizi deniz sahillerinde değil de, Dersim ve İlçelerin de geçirme hedefine ulaşıldığı kanısındayız. Her insanımız Dersim de kaldığı dönemde, ortalama olarak 500 € döviz bırakmışsa, 350.000 € döviz, bölgeye ekonomisine büyük bir maddi katkı olduğuna kanısındayız.
Tekrardan teşekkür.
Şenlik döneminde, bizlerle dayanışmada bulunan tüm sanatçılarımıza, yediden yetmiş e bizimle İMECE olarak çalışan köylülerimize, her zaman olduğu gibi, bu dönemde bizlere maddi ve manevi katkılarını esirgemeyen, Pertek, Hozat ve Dersim Merkez Belediyelerine, bizimle bütünleşen komşu köy ve Muhtarlıklarına, Şenlik müsaadesini veren İlçe Kaymakamlığına, bizlerle siyasi dayanışmada bulunan Parti ve Sivil Toplum Kurumlarına, Şenliğimizin gerçekleşmesinde bizlere maddi katkı sunan tüm sponsorlarımıza ve Şenliğimiz de ürünlerini sergileyen Pertekli Esnaflara tekrardan teşekkürlerimizi borç biliriz.
Şenlik Bilançosu.
Hasan Aslaner arkadaşımızın bize sunduğu şenlik mali raporu incelendi ve raporun doğruluğu onaylandı. 

Giderler.
Sanatçılar ve teknik giderler 13.000
Diğer giderler 6.800
Yemek ve İçecekler 9.000
Gelirler.
Avrupa da 19.000
Türkiye de 4.000
Yemek geliri 7.600
Toplam Gelir 30.670 TL, Toplam Gider 29.000 TL Geri kalan 1700 TL ( Sağlık Ocağı onarımına harcanacaktır) 

Olumsuzluklar. 
Şenlik öncesi alınmış karar ve görev taksimi göz önüne alınmamıştır.
Yemek ve içecek organizasyonu iyi planlanmamıştır.
Şenlikte inanç kolu eksik kalmıştır.
Köyde oturan genç bayan arkadaşlarımızın eleştirilerinin haklılık payı olduğu, dernek olarak her köylümüzün görüşlerine değer verdiğimizi, kararlarımızı hep kollektif almaya çalıştığımızı, çalışmalarımızın çoğu elektronik medya üzerinde yürütüldüğü için, bazı insanlarımızla yeterli komünikasyon kurulmadığından kaynaklandığına inanıyoruz. 
Alkol satışları kontrol altında tutulmalıdır. 
Şenliğe bir gün kala, sanatçımız Ali Baran dostumuzun (pirimiz) maddi dayatmacılığı nedeni ile programa katılmamasını üzüntü ile karşıladık. 

2. Gündem.
Dernek başkanımız Ayfer Ber yoğun çalışmaları nedeni ile dernek başkanlığını bırakmak istediğini ve bunun bir dernek kongresi ile gerçekleşme talebi, toplantıya katılanlar tarafından olumlu karşılandı ve 28 Ekim 2012 de Köln de yapılması tavsiyesi çıktı. 

Kurmeş Derneği Yönetim Kurulu 
19.09.2012