Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Derneğimiz Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi.

05.10.2013 tarihinde Mittenberg ve Çevresi Alevi Cemevi'nde dernek yönetim kurlulum toplanmış ve yaklaşık beş saat süren toplantı sonucu çeşitli kararlar almıştır. DYK toplantısını açılış ve selamalama ile dernek başkanı sayın mehmet Yılmaz yaptı, derneğimizin genel durumu ve çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapan başkan M.Yılmaz daha sonra belirlenen gündem maddelerine geçerek toplantıyı başlattı. Toplantıda şu gündem maddeleri görüşüldü.


- Derneğimizin genel durumu,maddi durumu ve çalışmaları
-7.Kurmeş şenliğimizin tarihi ve yurtdışı tertip komitesinin belirlenmesi
-Çeşitli hayır kurumlarına yapılması öngörülen bağış veya yardımlar
-Köyümüzde cereyan eden birtakım olaylar ve köy sorunları
-Yerel seçimler seçimlere dair derneğimizin yaklaşımı
-Son beş aylık dönemde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
-Önümüzdeki dönemde yapılması tasarlanan etkinlikler ve projeler
-Cem Vakfı ve buna bağlı olarak çalışan H.Güler Dede hakkındaki açıklamamız 

Yaklaşık beş saat süren toplantıda yukarıdaki gündem maddeleri görüşülmüş birtakım kararlar alınmıştır.Buna göre derneğimiz 7.Kurmeş şenliğini 7 ve 8 Ağustos 2014 tarihinde köyümüz Kurmeş'te yapacaktır. Tarih konusunda özellikle Almanyada yaşayan köylülerimizin okul tatilleri gözönüne alınarak karar kılınmıştır.Munzur festivalinin temmuzun sonu değilde biraz daha erken yapılırsa bu tarih birkaç gün öne alınabilir. Bu anlamdada gerekli görülürse karar artık seçilen Şenlik tertip Komitesi tarafından verilecektir. Yurtdışı Şenlik Tertip Komitesi olarak YK dan şu arkadaşlarımız görev almıştır. Başkan M.Yılmaz 2.Başkan A.Haydar İltimur,Sekreter yardımcısı Tülay Özçelik, Polat Durmuş, Ali Ekber Aslaner,Hasan Banguş ve Hasan Aslaner. 

Derneğimiz Rojavaya maddi yardım etmek kararı almıştır buna parelel olarak daha önce derneğimizin çalışmalarını tanıtmamıza geniş olanak sağlayan tv 10' ada bir miktar yardım etme kararı almıştır.

Derneğimiz köyde cereyan eden birtakım olumsuz davranış ve olayların üstüne gitme noktasında birtakım kararlar almıştır buna göre; köy muhtarı ile köy sorunlarını dernek başkanımız görüşecek, özürlü bir kız evladımızın uğradığı haksızlık karşısında da Ali Ekber Aslaner görevlendirilerek bu meselenin aydınlatılması ve gerekli girişimlerin yapılması sağlanacaktır. Yerel seçimler noktasında üyelerimizin genel görüşü politik bir areneya çok fazla müdahale etme durumumuzun olamayacağı ancak temenni olarak ortak adayların desteklenmesi noktasında genel bir düşünce birliği oluştu. Buna göre Bölgelerimizde belirlenecek ortak adayların desteklenmesi düşüncesi benimsendi.

Son beş aylık çalışmalarımıza dair genel olarak olumlu değerlendirmeler yapıldı,çalışmalarda meydana gelen aksaklıklar ve eksiklikler üzerinede çeşitli düşünceler belirtildi. Özellikle gençlerimizin yaptığı etkinliklerde anne ve babaların daha çok sorumluluk alarak bizzat katılmalarını ve desteklemeleri gerektiği hususu belirtildi. Önümüzdeki süreçte üyeler arası iletişimin daha sağlıklı ve zamanında yapılması için Polat Durmuş görevlendirildi.

Derneğimize öneri olarak sunulan 3 proje hakkında düşünceler belirtildi,bu projeler sırasıyla; Köyümüzde bir antik Tiyatro alanının yapılması,Ağbaba heykelinin yapılması ve Quncık'ın korumaya alınarak her projede olmak üzere çevre düzenlemesinin yapılması.
Bu projelerden Ağbabanın heykelinin yapılması 9 kabul 3 red oya karşılık kabul edilmişştir, Quncık'ın korumaya alınması tüm üyelerin kabulü ile onaylanmış diğer öneri ise bir başka toplantıya bırakılmıştır.

Önümüzdeki dönem çalışmalarına dair bölgesel çalışmalar yanısıra gerek köyde yapacağımız 7.şenliğimiz ve gerekse bu projeler çerçevesinde köylülerimizde "Xızır Lokması" adı altında bir yardım toplanması kararı alınmıştır. Almanya'da bir etkinlik düzenlenmesi,yine Mart ayında Düsseldorf'ta bir etkinlik düzenlemesi düşünülmektedir.

Derneğimizin Sayın Hüseyin Güler hakkında yaptığı açıklama sonrası Sayın Güler'den yazılı herhangi bir cevabın gelmemesi üzerine bu kararın devam etmesine ve köylülerimiz CEM Vakfıyla çalışan Sayın Hüseyin Güler'le ilişkilerinin mesafeli olması gerektiğini alevi kızılbaş inancını sunnileştirme projeleri yürüten bir vakfın üyesinin pirimiz olma sıfatını yitireceğini bu anlamda kendisininde bu vakıfla olan ilişkisini gözden geçirip bir karar vermesi gerektiğini ancak bunu yapmadığını bu nedenle derneğimizin yaptığı açıklamanın doğru ve yerinde bir karar olduğunu tekrar altını çizerek kabul etti.

Dernek yönetim Kurulumuzun toplandığı Mittenberg ve Çevresi Alevi Cemevi derneğine değerli hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür edildi. DYK toplantımızın olumlu bir atmosferde geçtiği kurmeşlilere yakışır bir şekildede sonuçlandığını tüm üyelerimizin bu toplantıda gösterdikleri ilgi ve alakanın takdir edilmesi gerektiğini belirtmek gerekir. Bu arada Köyümüzüze önemli hizmetler sunan Film Rejisörümüz sayın Kazım Öz'ün çalışmalarına destek amaçlı içinde üç esnafımız(Hasan Banguş,Ali Ekber Aslaner ve Ali Haydar İltimur) bir bağışta bulundular.
Kurmeş Der.e.V
Yönetim Kurulu