Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

KURMEŞ DERNEĞİ BÜLTENİ

Degerli Arkadaslar, sevgili köylülerimiz!...

Dernegimizin çalısmaları hepinizin bilgisi dahilindedir. Bu güzel çalışmalar, etkinlikler hiç kuşku yok ki fedakar ve duyarlı bütün köylülerimizin ve dernek Yönetim Kurulumuzun ortak çabasıyla yürütülmektedir. Başka türlü yürümeside mümkün değildir. Bu birlik ve bütünlük neticesindedirki derneğimiz, (son Wan depremzedeleriyle dayanışma calışmasında oldugu gibi) gerek köylülerimiz arasında olmak üzere demokratik kamuoyunda haklı bir övğü ve saygınlık kazanmıştır. Kurmeşlilere yakışanda budur.
Son Kongremizde önemli kararlar almış ve bunu sizlerle paylaşmıştık. Bunlardan bir taneside Dernegimizi,çalışmalarımızı, tarihimizi, kültürümüzü ve bölgemizi tanıtacak derli toplu bir dergi çıkarma kararıydı.
Işte bu dergi icin sizlere asağıda bir taslak sunuyoruz. Bu taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizi alarak son şeklini verip bir dergi çıkarmayı düsünüyoruz.
Dergi 64 sayfa olmak üzere  tamamı renkli olursa yaklaşık maliyeti 2500 Euro cıvarındadır. Bu miktar 700 adet olarak hesaplanmıştır.
 Dergiye neler, ne tür yazılar girmelidir;
Dergiye dernegin kurulusu ve faaliyetleri (öz olarak, yada en önemlileri)
Sitede köy yazarlarımzın özellikle köyle ilgili (tarih, inanc, kültür, ani vb) yazıları
Derneğin tüzügü
Yönetim kurulunun ve ilk kurucuların resim ve isimleri, görevleri
Köyümüzle ilgili yapılan filmler, belgeseller ve bunlarla ilgili yazı ve yorumlar…
Köyümüzdeki devrim şehitleri ile ilgili birer sayfa resim ve varsa yazı.
 Dergiye reklam koyalım; bunun icin; kartvizit ebadı:100 Euro, yarım sayfa 250 Euro ve tam sayfa 500 Euro olmalıdır. Örneğin arka kapak tam sayfa olursa 500 euro olmalıdır.
Şöyle hesaplayabiliriz 25 adet kartvizit reklam alırsak derginin maliyeti çıkar. Dergiyi 5 eurodan satarsak 500 adet dergi 2500 euro yapar ve derneğe önemli bir gelirde kalmış olur.
 Burada amacımız öncelikle elimizde kalıcı bir belgenin bulunması, derneğimizi tanıtacak ve geleceğe bir kalıcı anı olarak  bu dergiyi bırakmak gerekir.
 Dergiyi bu yaz köyde yapacagımız şenliğe kavusturursak tamamını satarız. Dergiye Istanbul, Dersim ve Avrupadaki köylülerimizi kapsamalıdır. Bu neden bütün köylülerimiz  hem yazı ve önerilerini hemde reklamlarını koyabilirler/koymalıdırlar. Dergi bütün Kurmeşlileri kapsayan/tanıtan bir belge olmalıdır.
Bu taslak bütün öneri ve düşünceler alındıktan sonra Yönetim Kurulunda son şekli verilerek start alacaktır.
Kurmeş Derneği Yönetim Kurulu