Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

KURMEŞ DERNEĞİ

Bir çok insan Derneğimiz ve çalışmaları hakkında bilği almak istemekteler.Merakla çalışmalarımızı ve sitemizi takip edip nasıl bir çalışmayla bu kadar kısa vadede başarı elde ettiğimizi sormakta ve bizleri  takdir etmekteler.Bunun için Derneğimi´zin kısa bir biografisini sizinle paylaşmak istedik.

Kurmeş Derneği Mart 2004 te Wiesbaden de kuruluş toplantısını yaptı.

Derneğin amacı, Almanya da yaşıyan köylüleri arasında sosyal ve kültürel diyaloğu sağlamak, yerli toplum ile kaynaşmak ve bütünleşmektir. Baştan köyümüz Kurmeş ve çevre köylerin gelişmesi için, imkanları oranında maddi ve manevi katkı sunmaktır.

Köyümüz dışında yaşayan insanlarımızla iletişim ve diyalogu sağlamaktır.

Derneğimiz, Stuttgart Dernekler Sicil İdaresine kayıtlı olup, hayır kurumu statüsüne sahiptır.

Kurmeş nedir?

Kurmeş bir köyün adıdır. Yeni ismi Aşağı Gülbahçe dir. Dersim ( Tunceli) in Pertek kazasına bağlı bir köydür. Kürt ve Alevi köyüdür. Son yapılan araştırmaya göre, Aşağı Gülbahçe nüfus kütüğüne kayıtlı köylülerimizin sayısı 2150 civarındadır. Almanya ve Avrupa da yaşıyanların sayısı 1650, Türkiye metrepollarında 300 ve 200 yakında köyde ve Pertek te yaşamaktalar. Kurmeş o bölgenin en büyük köylerindedir. Hayvancılıkla uğraşan o bölge, şavak bölgesi olarak adlandırılır. 1980 yıllarından önce Şavak bölgesinde 80.000, yanlız Kurmeş den 20.000 aşkın küçük baş hayvan ( koyun) besleyip, meşhur tulum peyniri üretirlerdi. Şavak bölgesinden üretilen tulum peyniri, Türkiye genelinde Erzincan peyniri olarak tanılır. 1980 yıllarından sonra, yayla yasakları, siyasi ve ekonomi baskılar sonucu, bir çok Kurmeş´li köyünü terk etme zorunda bırakılıp ve yurtdışında iltica talebinden bulunmuşlar veya Türkiye nin metropol kentlerine göç etmişlerdir.

Yurtdışındaki Kurmeş liler.

Almanya da 250´e yakın hane ve tahminen 1400 üzerinde Kurmeş liler yaşamaktadır. Küçük bir sayı işçi olarak buraya gelmelerine rağmen, büyük çoğunluğu siyasi olarak buraya gelip iltica hakkını kazanmış daha sonra %80 nı Alman vatandaşlığını almışlardır.

100 hanenin üzerinde Kurmeş liler genelikle gastronomi alanında aile işyerleri olup, tahminen 700 ün üzerinde sigortalı işçi çalıştırmaktalar. Yerli toplum ile iyi kaynaşma içersinde olup, sendika, işçi temsilcilikleri, parti ve siyasi kurumlar içersinde yer alanlarımız vardır. 100 ün üzerinde gencimiz yüksek öğrenim mezunudurlar.

Neden Kurmeş Derneği?

Siyasi ve ekonomik nedenlerden ötürü farklı yerlere göç etme zorunda bırakılmış insanlarımız arasında, sosyal ve kültürel ilişkileri kurmak için bir dernekleşme ihtiyacı doğdu. Kurmeş Derneği siyasi bir kurumdan ziyade, Sivil Toplum Kurumu özelliklerine sahiptir. Kendi köylüleri arasında yaptığı sosyal ve kültürel etkinliklerle, hem köylüleri arasından birlik ve beraberlik, kendi dil ve kültür değerlerine sahiplenme, toplumsal olaylar karşısında insani duyarlılık, yerli toplum ile kaynaşma, köyü ve insanları ile yardımlaşmayı sağlamaktır.

Dernek kuruluşundan bugüne kadar, amaçları doğrultusunda gerek siyasi veya kültürel faaliyetler içersinde olup, köyü ve insanları ile yardımlaşma temelinde etkinliklerde bulunup, kendi köylüleri ile bir bütünleşme içerisinde olduğuna inanıyoruz.

Kurmeş Derneğinin konumu.

Kurmeş Derneği demokratik bir dernektir. Dernek içerisinde farklı düşünceler vardır. Hiç bir düşünce dernek içersinde hakim değildir. Ortak noktamız, köyümüz ve insanlarımıza hizmet sunmaktır. Farklı düşüncelere karşı saygınlık, kendi içersinde demokratik anlayış ilkelerini baz alan toplumsal bir zenginliğiz.

Almanya da yaşayan Kurmeşli ailelerin % 90 derneğimize üyedir. Dernek üye sayımız 180 in üstündedir. Derneğimizin yıllık üyelik aidatı yalnız 20 Euro dur. Derneğimizin başkanı da bir bayandır.

Dernek olarak demokratik her düşünceye açık olduğumuzu, Alman demokratik hukuk yasaları doğrultusunda çalışan, her kurum ve kişilerle ortak faaliyetler içersinde bulunuruz.

Biz siyasi bir kurum değiliz. Demokratik siyasi kurumların çalışmaları önünde engel de değiliz. Biz köyümüz ve insanlarımızın birlik ve beraberliğini, köyümüz ve insanlarımız arasında dayanışmayı sağlamayı kendisine amaç edinmiş, bir Sivil Toplum Kurumuyuz, ama siyasi olarak toplumsal olaylar karşısında duyarsız değil zaman  zaman bir çok etkinliğin aktif örgütlenmesinden yer almaktayız.

Hakkımızda geniş bilgileri www.kurmesliler.com'dan alabilirsiniz. Bize sitemizin ziyaretçi defterinden ulaşabilirsiniz. 

KURMEŞ DERNEĞİ