Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

DERNEK TOPLANTISI

SONBAHARDERNEK KURUMLARI ORTAK TOPLANTISNA ÇAĞRI

Değerli Arkadaşlar,
İş bu yazımızla sizleri,
Kurmeş Dernek Yönetim Kurulu,
Dernek Denetim Kurulu,
Kurmeş Kadınlar Meclisi,
Kurmeş Gençlik Kolları

Ortak toplantısına davet ediyoruz.
13 KASIM 2016 PAZAR GÜNÜ SAAT 13.30 de
Mittenberg ve Çevresi Alevi Cemevi
Zwischen den Wegen 11
63820 Elsenfeld
Gündem Maddeleri:
1. Açılış ve selamlama
2. Dernek Kurumları çalışmaları konusunda bilgilendirme
3. Önümüzdeki dönem de Dernek Kurumlarının çalışma programının tespiti
4. Köy Muhtar Heyetinin son dönemdeki köyümüzde yürütügü projelerin görüşülmesi
5. Siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi
6. Diğer konular

Yönetim Kurulu adına
Eşbaskan Mehmet Yılmaz & Eşbaşkan Fatma İmak
Denetim Kurulu adına
Hasan Top
Kurmeş Kadınlar Meclisi adına
Başkan Ayten Aslan
Kurmeş Gençlik Kolu adına
Aziz İltimür

Kurmeş Derneği - Ida-Kerkovius-weg 4 - 70569 Stuttgart
IBAN: DE66 5105 0015 0116 7999 82, BIC: NASSDE55XXX

Toplantı herkese açıktır.